,,Najszersze rozumienie pojęcia kultury,, - I wykład II sem.
Wpisał: Izabela Rozwadowska   
22.10.2013

„Najszersze rozumienie pojęcia kultury" to temat wykładu z 10.10.2013r., który prowadził wykładowca WSG w Bydgoszczy mgr Leszek Latosiński.

Kultura jest pojęciem wieloznacznym. Jest to wytwór myśli i działań człowieka, całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkiego, przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

Jest ludzkim wynalazkiem, który to stworzył człowiek od momentu powstania ludzkości.

Kształci życie społeczne i nadaje mu odpowiednią strukturę, obejmuje zbiór norm i wzorów zachowań. Kultura nie znika ponieważ jest nam potrzebna. Każdy zachowuje się zgodnie z jakąś kulturą. Nie możemy też powiedzieć, że nasza kultura jest lepsza od innych.

Kultura to jest zespół wartości wytworzonej dzięki działalności człowieka. Jest zawsze zlokalizowana w jakimś czasie i przestrzeni.

kultura_wyklad_10_10_13_001.jpg
kultura_wyklad_10_10_13_002.jpg
kultura_wyklad_10_10_13_003.jpg kultura_wyklad_10_10_13_004.jpg
kultura_wyklad_10_10_13_005.jpg
kultura_wyklad_10_10_13_006.jpg
kultura_wyklad_10_10_13_007.jpg