OPŁATA - CZESNE
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
23.10.2014

OPŁATĘ Z TYTUŁU CZESNEGO NALEŻY DOKONAĆ WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU NA WSKAZANY NUMER KONTA:
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI, UL.GARBARY 2, 85-229 BYDGOSZCZ
NORDEA BANK POLSKA S.A.
17 1440 1215 0000 0000 0856 3284
Z DOPISKIEM: „OPŁATA ZA UTW KOWALEWO POMORSKIE"


OPŁATA ZA ROK AKADEMICKI

KWOTA 100,00 ZŁ

DO 31.10.2014r.

OPŁATA ZA I SEMESTR

KWOTA 50,00 ZŁ

DO 31.10.2014r.

OPŁATA ZA II SEMESTR

KWOTA 50,00 ZŁ

DO 31.03.2015r.