BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY JST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
02.01.2015
Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w ramach projektu „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko - pomorskim"

zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu współpracy jst z organizacjami pozarządowymi


Zakres udzielanego doradztwa to m.in. zlecanie przez jst zadań podmiotom społecznym, zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Spotkania odbywają się w siedzibach jst w terminach dogodnych dla obu stron.

Wszystkie osoby chętne do skorzystania z doradztwa mogą kontaktować się pod adresem siec@tlok.pl

W treści e-maila należy podać tematykę doradztwa oraz proponowanego

terminu i miejsca spotkania.