PROGRAM ,,OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,,
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
14.01.2015

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia)
oraz na stronie internetowej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.uw.gov.pl)

umieszczona została informacja nt. Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach w/wym. programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone jst, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty określone na str. 1 treści ogłoszenia o konkursie.

W związku z powyższym zapraszam organizacje zainteresowane udziałem w konkursie
do zapoznania się z przedstawionymi na stronie www warunkami.