Strzelnica w Kiełpinach rozbrzmiewa od strzałów
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.02.2015
dot_bez_strzeln_26_02_15_000.jpgSzanowni czytelnicy

W związku z licznymi zapytaniami na temat funkcjonowania strzelnicy w Kiełpinach informuję, że od wrześniowego oddania zmodernizowanego obiektu do użytku do dnia dzisiejszego odbyło się już 8 wynajmów tego obiektu. Jak widać zimowa atmosfera nie przeszkadza pasjonatom strzelania do pielęgnowania swoich pasji. Udostępnianie obiektu odbywa się zgodnie z regulaminem strzelnicy i przepisami dotyczącymi organizacji zawodów przy użyciu broni. Zasady i regulaminy zamieszczone są na stronie poświęconej strzelnicy: http://archiwumwww.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=206

 

Z troski o bezpieczeństwo uczestników obiektu napłynęły do nas pytania, które przekazaliśmy projektantowi strzelnicy. W załączeniu przekazuję odpowiedz z biura projektowego ARMAX, którego rozwiązania techniczne decydują o bezpieczeństwie odbywających się tam imprez. Kolorem żółtym w dokumencie zaznaczone są nasze pytania. (tutaj )

Również naszą troską podyktowany był przegląd gwarancyjny w dniu 27 stycznia 2015r. w którym uczestniczyło rozszerzone grono zainteresowanych stron. Byli to: przedstawiciele biura projektowego (Dariusz Celuch i Krzysztof Jasik), inspektor nadzoru Jacek Markowski, przedstawiciele inwestora czyli samorządu (Mirosław Wasilewski, Anna Panak i Jolanta Jakubiak), instruktorzy strzelectwa (Zbigniew Jakubowski i Jacek Zacharek) oraz mieszkańcy Kiełpin: sołtys Wiesław Kraśniewski i członek rady sołeckiej Ryszard Świętalski.

Projektanci jak i inspektor nadzoru potwierdzili wykonanie obiektu zgodnie z projektem jak i obowiązującymi dla tego typu imprez przepisami prawa (art. 46 ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji). Za przeprowadzenie zawodów w strzelaniu odpowiada instruktor, który posiada certyfikaty dotyczące broni. Jest on „panem i władcą" w czasie tego typu imprezy. On decyduje czy osoba chcąca oddać strzał zachowuje się na tyle odpowiedzialnie, aby mogła dostać broń. Miejsca dla kibiców są w odpowiedni sposób wyznaczone. Wystarczy przestrzegać regulaminu przebywania na strzelnicy, aby każdy czuł się tam bezpieczny- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
dot_bez_strzeln_26_02_15_001.jpg
dot_bez_strzeln_26_02_15_002.jpg