OFERTA EDUKACYJNA WSG DLA OSÓB W WIEKU 40+
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
13.07.2015
W szybko rozwijającym się świecie dobrze wykształcony i świadomy swoich możliwości człowiek dojrzały zajmuje bardzo ważne miejsce w hierarchii życia społecznego. Coraz więcej osób w wieku 40+, którym nie wystarczają już tylko zwykłe obowiązki domowe, zaczyna poszukiwać dla siebie nowych dziedzin aktywności.
Odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby edukacyjne osób dojrzałych jest stworzony przez WSG specjalny program, na który składa się szereg udogodnień, zarówno merytorycznych, metodycznych, jak i logistycznych wypracowanych przez specjalistów w zakresie edukacji osób dojrzałych. Studia wyższe umożliwiają zdobycie prestiżowego dyplomu, podniesienie kompetencji i kwalifikacji, przydatnych na rynku pracy, a ponadto mogą okazać się sposobem na spełnienie niezrealizowanych marzeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.40plus.byd.pl

http://www.40plus.byd.pl/id,1/oferta-edukacyjna-wsg

oraz pod nr tel.52 567 00 00