Protokół z przebiegu konsultacji
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
16.07.2015
Protokół  z dnia 15.07.2015r. z przebiegu konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016".