ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MKIDN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM NA LATA 2017-2019
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
08.09.2015
KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU DOKUMENTU PN. „ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2017-2019"

Szanowni Państwo,
w ostatnim tygodniu sierpnia została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród wielu zmian ustawodawca wprowadził obowiązek przyjęcia przez każde ministerstwo Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przygotowując się do tych zmian, od kilku miesięcy, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z MKIDN realizuje projekt "Programy dla zmiany" - szczegóły projektu http://ofop.eu/aktualnosci/stworz-z-nami-programy-wspolpracy-ministerstw-z-organizacjami-pozarzadowymi

W efekcie dotychczasowej współpracy OFOP i MKIDN powstał dokument będący projektem założeń do Programu Współpracy MKIDN z organizacjami pozarządowymi - dokument znajduje się pod linkiem:
Założenia do Programu Współpracy  

Dokument został zaakceptowany przez Panią Minister i został skierowany do konsultacji, które trwają do 18 września.

Poszczególne organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi poprzez stronę http://stacja-konsultacja.pl/

Z poważaniem,

Alicja Gawinek
Wiceprezes OCWIP