ZMIANA WYKŁADOWCY!!
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
13.11.2015

Informuję, iż zmianie uległ prowadzący wykładu z dnia 18.02.2016 r. Wykład wygłosi prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak. W załączeniu poprawiony harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2015/2016.

Wszystkich słuchaczy zapraszamy.


harm_isem_20152016.jpg