Protokół z przebiegu konsultacji
Wpisał: Anna Panak   
14.12.2015

Protokół z dnia 11 grudnia 2015 r. z przebiegu konsultacji społecznych
w zakresie projektu uchwały
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania