Protokół z przebiegu konsultacji
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
14.12.2015
Protokół
z dnia 10 grudnia 2015 r. z przebiegu konsultacji społecznych
w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania tych kryteriów