Zarząd Województwa Kuj.- Pom. ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
23.12.2015

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach będzie się odbywało wyłącznie za pomocą generatora ofert.

Szczegóły można znleźć na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „generator ofert". Treść poszczególnych regulaminów można znaleźć w zakładce „otwarte konkursy ofert". Więcej informacji na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl