Pluskowęsy część działki 82/2 o pow. 82,08 m2
Wpisał: Brygida Sławińska-Śliwa   
01.04.2016
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 82/2 o powierzchni 82,08 m- z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy. (zamieszczono: 31.03.2016r)