Informacja "po" konsultacjach społecznych
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
04.04.2016

kowalewo_00_04_04_16.jpgW dniach 9 i 10 marca 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiotowe konsultacje przeprowadziła firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o. o., sp. k., która zajmuje się opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023.

Przedstawiono prezentację zawierającą wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z rewitalizacją, obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizowanym. Następnie zaprezentowano analizę wskaźnikową wykonaną dla Miasta

i Gminy Kowalewo Pomorskie w oparciu o zebrane dane w celu zdiagnozowania i umiejscowienia negatywnych zjawisk społecznych.

W dniu 9 marca br. odbyły się one na terenach wiejskich mianowicie w Chełmońcu, Piątkowie oraz w Marianach (dla dwóch sołectw: Mariany i Srebrniki). Na obszarach wiejskich w spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy danych sołectw. Najliczniejsza grupa mieszkańców uczestniczyła w konsultacjach zorganizowanych w miejscowości Piątkowo. Podczas dyskusji we wszystkich miejscowościach wiejskich mówiono o powiększeniu/budowie bądź generalnym remoncie obiektów użyteczności publicznej oraz zorganizowaniu czasu wolnego poprzez wprowadzenie postaci animatora społecznego, który zapewniłby atrakcje dla mieszkańców danego sołectwa.

Natomiast w dniu 10 marca 2016 roku przedmiotowe konsultacje zostały przeprowadzone na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób - reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Jeden z mieszkańców poprosił o ujęcie terenu ul. Główny Dworzec jako obszaru do rewitalizacji - ponadto dodał, że złoży stosowny wniosek na druku formularza uwag. W dyskusji padało wiele zapytań, wątpliwości, na które pracownice firmy Grant Thornton Frąckowiak sp. z o. o., sp. k. udzielały odpowiedzi. Wszelkie zgłoszone uwagi, zmiany, ewentualne propozycje zostały uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który został zamieszczony na stronie internetowej tutejszego Urzędu: archiwumwww.kowalewopomorskie.pl.

chelmoniec_01_04_04_16.jpg

Chełmoniec

chelmoniec_02_04_04_16.jpg

Chełmoniec

piatkowo_03_04_04_16.jpg

Piątkowo

mariany_srebrniki_05_04_04_16.jpg

Mariany i Srebrniki

 mariany_srebrniki_06_04_04_16.jpg

Mariany i Srebrniki

 kowalewo_07_04_04_16.jpg

Kowalewo Pomorskie

 kowalewo_08_04_04_16.jpg

Kowalewo Pomorskie