Seniorzy zakończyli rok akademicki.
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.06.2016
W dniu 17 czerwca br. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponad 300 słuchaczy otrzymało dyplomy ukończenia roku akademickiego.  Spotkanie umilił występ zespołu "Krople Waleriana", działającego w ramach UTW WSG.

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 11 kwietnia 2013 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a samorządem gminy Kowalewo Pomorskie. Jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Kowalewie Pomorskim. Uniwersytet działa w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury.  Do filii U3W w Kowalewie Pomorskim uczęszczało w roku akademickim 17 słuchaczy. Zakończenie roku akademickiego miało miejsce w kowalewskiej placówce 23 czerwca br.

image001.jpgUniwersytet Trzeciego Wieku to świetna perspektywa mądrego spędzania czasu dla ludzi "dojrzałych", chcących zachować kondycję zarówno fizyczną jak i intelektualną. Tematyka wykładów dopasowana jest do aktualnych potrzeb słuchaczy, a sposób ich prowadzenia przez wykładowców sprawia, że zainteresowanie jest ogromne. Gratuluję studentom ukończenia i zachęcam do kontynuacji zajęć w kolejnym roku akademickim- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 3c3112966479859b06fb9ac8e919c194.jpg
 9d4112da9b7d8da5d5f9151a3bc86f4f.jpg
 be90ccc338ff58a44cfc546ac8e81136.jpg
 c589461fa0a4920525628cb75e3afe87.jpg