9. EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO NA DOBRY POCZĄTEK
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
18.08.2016

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!" - do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzyjające interakcjom między dziećmi oraz aktywności ruchowej, rozwijające umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatię i odpowiedzialność. Autorzy nagrodzonych projektów wezmą udział w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbędą się w grudniu br. w Warszawie.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek" powinny złożyć wniosek do 12 września za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/

Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo - wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami, zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2017 roku.

Harmonogram i dokumenty programowe 9. edycji konkursu „Na dobry początek!"

12 września 2016 godz. 12:00 - zakończenie naboru wniosków

31 października 2016 - ogłoszenie wyników konkursu

1-2 grudnia 2016 r. - szkolenie dla grantobiorców

1 stycznia -30 czerwca 2017 r. - realizacja nagrodzonych projektów


W załączeniu REGULAMIN KONKURSU.


Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego - państwowego banku rozwoju. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!" i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!". Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ­ programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel" i „Mała ojczyzna - wspólna sprawa". Od początku realizacji programu „Na dobry początek!" Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł.

Agnieszka Gajek

dyrektorka

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. (+48 22) 522 93 75,  519 081 718

agnieszka.gajek@fundacjabgk.pl

www.fundacjabgk.pl

 

(zamieszczono 08.07.2016r.)