Protokół z dnia 02.08.2016 r. z przebiegu konsultacji projektu
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
02.08.2016
Protokół z dnia 02.08.2016 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".