Konsultacji społeczne
Wpisał: Edyta Jasińska   
18.11.2016
ZARZĄDZENIE Nr 96/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWA POMORSKIEGO
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, stanowiącego część Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020.