Konsultacje dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Wpisał: Edyta Jasińska   
30.11.2017

 Zarządzenie Nr 155/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020