Zaginione dziedzictwo
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
05.12.2017

zaginione_dziedzictwo_00051217.jpgSzanowni Państwo,

Rozpoczynamy publikację materiałów multimedialnych, które powstały w ramach projektu dokumentowania „poniatówek". Mamy nadzieję, że dzięki temu dotrzemy do jeszcze większej ilości interesujących informacji, dotyczących tych charakterystycznych zagród oraz historii związanych z zamieszkującymi je ludźmi.

Pierwszy materiał to krótkie wprowadzenie do przedwojennej reformy rolnej. Zapraszamy do komentowania, a przede wszystkim do aktywnego udziału w naszej akcji odkrywania "Zaginionego dziedzictwa".

Prosimy o przekazywanie linku do materiału organizacjom pozarządowym, parafiom, ośrodkom kultury i innym instytucjom oraz osobom, które być może będą mogły i zechcą podzielić się z nami wiedzą w zakresie reformy rolnej min. Juliusza Poniatowskiego ze swojego terenu.

---
Z poważaniem

Marzena Zawichrowska
Prezes Fundacji Poniatówka Polska
+48 727 918 883
biuro@poniatowka.pl