Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych
Wpisał: Anna Panak   
24.01.2018
Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania